Jornades i conferències

Jornades

Jornades

2019

XVII Jornades Les Nacions Unides i la Unió Europea. Valors i àmbit d’acció compartit: La lluita contra el canvi climàtic.

ODS y cambio climático

Prof. Sergio Salinas Alcega

Universidad de Zaragoza

Valores y ámbitos de acción compartidos: El cambio climático

Dra. Rosa Giles Carnero

Profesora Titular de Derecho Internacional Público

Universidad de Huelva

XVI Jornades. Les Nacions Unides i la Unió Europea: reptes comuns i assistència mútua. Drets Humans i Lliure Comerç

2017

Acords de lliure comerç. Especial referència a l'acord UE-Estats Units (TTIP)

Contribució del Dr. Antonio Colom

 

Organismos e Instituciones Internacionales en el Marco Global: la OMC

Contribució del Dr. Antonio Colom

2. Comercio Exterior en la UE y en España

Contribució del Dr. Antonio Colom

2. Comercio Exterior en la UE y en España

Contribució del Dr. Antonio Colom

3. El desafío del Comercio Transatlántico UE-USA (TTIP)

Contribució del Dr. Antonio Colom

Taula Rodona: “Acords de Lliure Comerç: TTIP i CETA”

Contribució de la Dra. Pilar Cos

XV Jornades. Les Nacions Unides i la Unió Europea davant els reptes i amenaces actuals

Vindicació de les Nacions Unides en el seu setanta-unè aniversari

Contribució del Dr. Xavier Pons Rafols

¿Tiene la Unión Europea capacidad de respuesra al terrorismo yihadista? Materiales para un debate

Contribució del Dr. Valentín Bou

Conferències

Cicle de conferències sobre les Nacions Unides i la Unió Europea: Qüestions d’actualitat

“El conflicto de Colombia: situación actual y acción de la Unión Europea”

Contribució de la Sra. Déborah Presta Novello

“La funció consular, l’experiència d’un cònsol honorari a Costa de Marfil”

Contribució del Sr. Francisco Mata Ribas