Grup de recerca: les Nacions Unides i la Unió Europea davant els reptes i amenaces actuals: reforma del sistema de governança global, seguretat, cooperació i drets humans (GRUNUE)

2005-

Qui som

Al 2005, i amb ocasió del seixanta aniversari de la creació de l’Organització de les Nacions Unides, es va crear, sota la coordinació del Dr. Antoni Blanc Altemir, un Grup de Recerca sobre la reforma de les Nacions Unides, amb l’objectiu principal d’analitzar les principals qüestions que plantejava, des d’aquesta perspectiva temporal, la sempre inacabada i pendent reforma de l’Organització davant la convocatòria de la Cimera Mundial, al setembre d’aquell mateix any, a Nova York.

Sense deixar la qüestió de la reforma de les Nacions Unides, tema al qual el grup s’ha dedicat amb rellevants resultats científics, des de l'any 2006, primer com a grup consolidat reconegut pel Consell de Govern de la Universitat de Lleida, i després com a grup consolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya (2008 SGR 28), el grup es dedica actualment a l’anàlisi dels principals reptes i amenaces als que s’enfronten en el moment actual les dues organitzacions internacionals: Nacions Unides i Unió Europea.

En aquest sentit, identifiquem com un repte fonamental la qüestió de la reforma, no només de les Nacions Unides, sinó del sistema de governança global que inclou tant les institucions financeres internacionals com altres instàncies que s’han creat en els últims anys, en particular el G-20. Altres reptes i amenaces, als que s’enfronten ambdues organitzacions i que són objecte de recerca per part del grup, són les relatives a l’àmbit de la seguretat (lluita contra el terrorisme internacional, resolució pacífica de conflictes, cooperació Nacions Unides-UE en operacions de manteniment de la pau, etc.), com de la cooperació (en particular per al desenvolupament i contra la pobresa, objectius del mil·lenni i post 2015, cooperació mediambiental, energètica, etc.) com dels drets humans (acció d'ambdues organitzacions en cas de violacions massives i sistemàtiques dels drets humans, cooperació en el Consell de drets humans i en altres òrgans, etc.).

Membres
 • Dr. Antoni Blanc Altemir, Catedràtic de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, Universitat de Lleida
 • Dra. María Teresa Areces Piñol, Catedràtica de Dret Eclesiàstic de l’Estat, Universitat de Lleida
 • Dr. Antonio Colom, Professor Titular de Gestió d’Empreses, Universitat de Lleida
 • Dra. Pilar Cos Sanchez, Titular Escola Universitaria, Universitat de Lleida
 • Dra. Rosa María Florensa Guiu, Professora Associada, Universitat de Lleida
 • Dra. Eimys Ortiz Hernández, Investigadora Postdoctoral, Universitat de Lleida
 • Dra. Déborah Presta Novello, Universitat de Lleida
Col·laboradors externs:
 • Dr. Francisco Aldecoa Luzárraga, Catedràtic de Relacions Internacionals, Universitat Complutense de Madrid
 • Dr. Romualdo Bermejo García, Catedràtic de Dret Internacional Públic, Universitat de Lleó
 • Dra. Antonietta Di Blase, Catedràtica de Dret Internacional, Università di Roma Tre (Itàlia)
 • Dr. Giuseppe Giliberti, Catedràtic de Dret Internacional, Università di Urbino (Itàlia)
 • Dr. Cesáreo Gutiérrez Espada, Catedràtic de Dret Internacional Públic, Universitat de Múrcia
 • Dr. Alberto Herrero de la Fuente, Catedràtic de Dret Internacional Públic, Universitat de Valladolid
 • Dra. Consuelo Ramón Chornet, Catedràtica de Dret Internacional Públic, Universitat de València
 • Dr. Tulio Scovazzi, Catedràtic de Dret Internacional, Università di Milano-Biccoca (Itàlia)
 • Dra. Maria José Cervell Hortal, Professora Titular de Dret Internacional Públic, Universitat de Múrcia
 • Dr. Gerardo Coppelli, Professor Titular de Dret Internacional Públic i Econòmic, Universitat Central (Xil·le)
 • Dra. Mercedes Guinea, Professora Titular de Relacions Internacionals, Universitat Complutense de Madrid
 • Dra. María Eugenia López Jacoiste, Professora Titular de Dret Internacional Públic, Universitat de Navarra
 • Dr. José Roberto Pérez Salom, Professor Titular de Dret Internacional Públic, Universitat de València
 • Dra. Pilar Pozo Serrano, Professora Titular de Dret Internacional Públic, Universitat de València
 • Dra. Bénédicte Real, Professora de Relacions Internacionals, Centre Universitari de Defensa en Zaragoza
 • Dr. Daniel Guevara, Professor de Dret Ambiental, Universitat de Antofagasta, (Xil·le)
Què fem?

Continuant amb la dinàmica establerta durant els últims anys, que ha possibilitat l’organització de Jornades anuals, amb la participació de més de cinquanta professors i investigadors (entre els membres del grup de recerca i altres que no en formen part), es faran aquests tipus d’activitats. Per tant, l’intercanvi científic resulta sempre molt enriquidor i genera interaccions molt interessants, que en ocasions deriven en l’inici de noves línies de recerca, en la potenciació de les existents i en publicacions científiques conjuntes. Així ho demostra el fet de que els tres llibres col·lectius publicats pel grup de recerca, hagin tingut com a base, la realització prèvia d’unes jornades.