Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

L’itinerari de doble grau en Dret i Administració i Direcció d’Empreses (ADE) neix amb la vocació de proporcionar la formació, els coneixements i la metodologia propis d’ambdós camps.

D’una banda, forma professionals capaços de realitzar tasques de gestió, assessorament i avaluació en les empreses que poden desenvolupar-se en l'àmbit global de l’organització o en qualsevol de les àrees funcionals: producció, recursos humans, finances, comercialització, inversió, administració o comptabilitat.

D’altra banda, proporciona una formació jurídica bàsica que engloba tant els coneixements teòrics sobre l’ordenament jurídic així com les eines metodològiques necessàries per poder interpretar i aplicar les normes que l’integren.