Nosaltres

A l´any 2012, la Comissió Europea va atorgar un Centre d´Excel.lència Jean Monnet a la Universitat de Lleida, en reconeixement de la llarga i intensa trajectòria de docència, recerca i divulgació en temes europeus i internacionals que la UdL, en general, i els estudis de Dret, en particular, han portat a terme durant molts anys en favor de la construcció europea i dels valors de la integració.

La concessió del Centre, que tinc l´honor de dirigir, ha possibilitat continuar la tasca ja iniciada al 2008, quan la Comissió Europea em va atorgar una Càtedra Jean Monnet, que amb la denominació: “Law and External Relations of the European Union”, ha desenvolupat durant aquests anys una gran quantitat d´activitats al voltant del procés d´integració europea i dels temes internacionals més actuals. El Centre està integrat per un Comitè Acadèmic, en el que a part de professors de la UdL, també participen professors de les Universitats de Saragossa i València, que representen un equilibri entre professors amb una trajectòria molt consolidada i joves professors i investigadors.

El Centre d´Excel.lència té com a objectiu principal convertir-se en un instrument aglutinador dels temes europeus amb seu a la UdL, però obert igualment a la ciutat i a la província de Lleida, sense renunciar a la seva projecció a la resta de Catalunya i de l´Estat, amb una clara vocació europea i internacional. Partint d´aquesta idea central, la planificació de les activitats està dirigida a assolir una ampla participació de diferents sectors, tant de l´àmbit universitari com a nivell de societat civil.

L´impuls i la promoció de la recerca interdisciplinar constitueix igualment un dels objectius del Centre, objectiu que es materialitza a través de projectes de recerca (locals, autonòmics, estatals i europeus), publicació de llibres (cinc en total), així com de diversos capítols de llibres col.lectius i d´articles en Revistes especialitzades que contribueixen a la generació i transferència de nous coneixements sobre el procés de construcció europea. Al voltant de la Càtedra Jean Monnet i del Centre d´Excel.lència, s´ha obtingut el Projecte I+D+I del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO): “UE-Mediterráneo: el impacto de la primavera árabe en las relaciones euromediterráneas y en los intereses de España en la región”, i més recentment el Projecte europeu: “Challenges of the European Union: an approach for Senior Students (CEUSS)” del Programa: Jean Monnet Projects. Policy Debate with the Academic World (Comissió Europea), a part de la participació en altres Projectes de recerca.

Finalment i dins d´aquesta dimensió d´impuls i promoció de la recerca, convé posar de manifest que el Grup de recerca: “Les Nacions Unides i la Unió Europea davant els reptes i les amenaces actuals: reforma del sistema de gobernança global, seguretat, cooperació i drets humans”, va ser reconegut l´any 2014 com a “Grup consolidat” per la Generalitat de Catalunya. El Grup està format per una vintena de professors procedents de diferents Universitats espanyoles, italianes i xilenes.