La Unió Europea i la Mediterrània. Dels primers Acords a la Primavera Àrab

Descarregar Pdf

L'Il·lm. Sr. Sr. D. Antonio Blanc Altemir, Catedràtic de Dret Internacional Públic i Acadèmic Corresponent d'aquesta Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació, va pronunciar una conferència sobre: “La Unió Europea i la Mediterrània. Dels primers Acords a la Primavera Àrab”, en ocasió de la recent aparició del seu darrer llibre del mateix títol.