Benvinguts/udes a la Càtedra Jean Monnet

Des de l’any 2004 en que la Comissió Europea em va concedir el Mòdul Jean Monnet: “Desafiaments i camps d’acció prioritaris de la Unió Europea en els propers anys: ampliació, Constitució i PESD” fins l’any 2020 en que em va atorgar, per segona vegada, una càtedra Jean Monnet “EU, promoter of the free trade and multilateralism”, pràcticament i de forma ininterrompuda he tingut l’enorme privilegi de liderar una sèrie d’accions Jean Monnet a la Universitat de Lleida: una primera càtedra al 2008: “Law and External Relations of the European Union”, un Centre d’Excel·lència, al 2012, i un projecte al 2016. La meva enorme gratitud a la Comissió Europea per haver reconegut de manera reiterada, una trajectòria llarga i fecunda a la docència i recerca en temes europeus, però també una indiscutible vocació europea.

Tot això ha permès dur a terme durant anys una gran quantitat d’activitats al voltant del procés d’integració europea, així com de temes internacionals més actuals: jornades, seminaris, taules rodones, publicació de varis llibres, capítols i articles, han jalonat la intensa activitat desenvolupada en temes europeus. Per a això he comptat amb la inestimable col·laboració d’un Comitè acadèmic, en el que a més de professors de la UdL, han vingut participant professors d’altres universitats, representant un equilibri entre professors amb una trajectòria molt consolidada i joves professors i investigadors. La meva gratitud més sincera als diversos Comités acadèmics per l’esplèndida tasca desenvolupada al llarg d’aquests anys.

L’objectiu principal, en particular del Centre d’excel·lència i d’ambdues Càtedres, ha estat, i continua estant, així mateix, un dels objectius present en totes les accions Jean Monnet desenvolupades a través d’aquests intensos anys, objectiu que s’ha materialitzat a través de projectes de recerca (locals, autonòmics, estatals i europeus), publicació de varis llibres, així com de desenes de capítols de llibre i d’articles a revistes especialitzades que han contribuït i continuen contribuint, a la generació i transferència de coneixement sobre el procés de construcció europea.

Dr. Antoni Blanc Altemir