XXVI Jornades Jurídiques de la Facultat de Dret, Economia i Turisme

El dret davant la salut pública: dimensió interna, europea i internacional

Event information
Start date:
 | 
Finish date:
 | 

La protecció de la salut de la població davant les amenaces i els riscos de caràcter col·lectiu constitueix una preocupació que d’antany ha estat present i davant la qual el dret s’ha vist sempre en la necessitat d’articular una resposta. Avui, la salut pública té una vessant diferent i posa sobre la taula reptes complexos que van més enllà de la lluita contra les malalties contagioses. Reptes, molts d’ells, que exigeixen una labor coordinada, no només en clau interna, de cada Estat, sinó també en l’àmbit europeu i internacional. Les XXVI Jornades Jurídiques pretenen apropar-nos a aquesta matèria, central per la seva rellevància quotidiana, que necessita de reflexió doctrinal, i de fer-ho des d’una perspectiva multidisciplinària, per eixamplar el focus d´anàlisi des dels diferents àmbits i sectors del dret.

Primera Jornada

Dijous, 26 d’octubre

Matí

9:00 Recepció dels assistents i entrega de la documentació.

9:15 Presentació de les Jornades.

10:00 Ponència inaugural. La salut global i la globalització de la salut: resposta institucional i acció normativa de l’Organització Mundial de la Salut. Prof. Dr. Xavier Pons Ràfols. Catedràtic de Dret Internacional Públic. Universitat de Barcelona.

11:00 Pausa. Cafè.

11:30 El desenvolupament de la Política de Salut Pública de la Unió Europea. Prof. Dr. José Manuel Sobrino Heredia. Catedràtic de Dret Internacional Públic. Universitat d’A Coruña.

12:30 La llibertat de circulació de pacients a la Unió Europea. Prof. Dra. María José Cervell Hortal. Professora Titular de Dret Internacional Públic. Universitat de Múrcia.

Tarda

16:30 Instruments del Dret Penal davant les epidèmies. Prof. Dr. Antonio Doval Pais. Catedràtic de Dret Penal. Universitat d’Alacant.

17:30 La salut pública com a límit a les llibertats individuals. Prof. Dra. Laura Salamero Teixidó. Professora Lectora. Universitat de Lleida.

Segona Jornada

Divendres, 27 d’octubre

10:00 El marc normatiu de la salut pública a Espanya. Prof. Dr. Federico de Montalvo Jääskeläinen. Universitat Pontifícia de Comillas.

11:00 Pausa. Cafè.

11:30 La vacunació pública i la seva problemàtica jurídica. Una visió des de la perspectiva italiana. Prof. Dr. Giuseppe Piperata. Professore ordinario. Universitat IUAV de Venècia.

12:30 El Jutge administratiu i les garanties de salut pública. Il·lm. Sr. José Guerrero Zaplana. Magistrat del Contenciós-Administratiu. Audiència Nacional.

13:30 Clausura de les Jornades.

Premi al Millor assaig de les Jornades Jurídiques

Els estudiants matriculats que hi estiguin interessats podran participar en el Premi al millor assaig de les Jornades Jurídiques, que aquest any s’emmarca dins els actes de celebració dels “50 Anys de Dret a Lleida”. Es lliurarà al guanyador un diploma i 300 euros.

XXVI Jornades Jurídiques de la Facultat de Dret, Economia i Turisme. El dret davant la salut pública: dimensió interna, europea i internacional

Calendar