Dret i Administració d’Empreses

Competències

1. Comprensió sistemàtica d’un camp d’estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
2. Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
3. Capacitat per contribuir a l’ampliació de les fronteres del coneixement a través d’una recerca original.
4. Capacidad de fer una anàlisi crítica i d’avaluació i síntesi d’idees noves i complexes.
5. Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre les seves àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d’ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
6. Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l’avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d’una societat basada en el coneixement.

Línia d’investigació: Dret Internacional Públic, Relacions Internacionals i Dret de la Unió Europea

Responsable: Dr. Antoni Blanc Altemir

Objectius: L’objectiu d’aquesta línia és la investigació tant en Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, com a dret de la Unió Europea. A tal efecte i en funció dels projectes competitius que l’emparen, es proposen com a temes prioritaris de la mateixa, i pel que fa al DIP i RI, les qüestions relatives a la reforma del sistema de les Nacions Unides i de la governança mundial , el que inclou a més de la pròpia Organització, els organismes especialitzats com l’FMI, entre d’altres, així com la protecció internacional dels drets humans. Pel que fa al dret de la UE, es proposen com a temes prioritaris el relatiu a les relacions exteriors de la UE, en particular amb la Mediterrània, amb els BRICS i amb Amèrica Llatina, així com el de la seguretat energètica de la UE.

Professors col.laboradors:

  • Dr. Romualdo Bermejo García, Catedràtic de Dret Internacional Públic, Universitat de Lleó.
  • Dra. Consuelo Ramón Chornet, Catedràtica de Dret Internacional Públic, Universitat de València.
  • Dr. Marco Gestri, Catedràtic de Dret Internacional Públic, Universitat de Modena e Reggio Emilia.
  • Dr. Sergio Salinas, Professor Titular de Dret Internacional Públic, Universitat de Saragossa.
  • Dr. Hector Silveira Gorski, Professor Agregat de Filosofia del Dret, Universitat de Barcelona.
  • Dra. Bénédicte Real, Professora de Relacions Internacionals, Centre Universitari de Defensa en Zaragoza.
  • Dra. Eimys Ortiz, Professora Asociada de Dret Internacional Públic, Universitat de Lleida.

 

MÉS INFORMACIÓ