Debat sobre els drets del ciutadans de la UE

Debat sobre els drets dels ciutadans de la UE amb:

-Sr. Ferran Tarradellas, director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona;
-Dr. Antoni Blanc, catedràtic de Dret Internacional Públic i director del Centre d’Excel.lència Jean Monnet de la Universitat de Lleida;
-Sr. Joan Colom, president del Consell Català del Moviment Europeu;
-Sr. Rafa Gimena, periodista i director de Dossier Europa.

CARTEL: expo-2013-cartell-lleida
ENLACE: 
http://europedirect.paeria.cat/arxius/exposicio-dretscompartits-2013/